Alg. voorwaarden

Enjoy Cooking is onderdeel van Chocolate Dreams, ingeschreven bij de Kvk onder nummer 17228478

Reserveren:

De inschrijving voor een workshop of cateringopdracht is pas bindend wanneer deze door Enjoy Cooking per e-mail bevestigd is;

Opties op het reserveren van een datum voor een workshop of cateringopdracht  kunnen voor een periode van 1 week worden vastgehouden. In deze periode graag uw aanvraag bevestigen, dan wel laten vervallen. Na deze periode heeft Enjoy Cooking het recht om andere aanvragen voorrang te verlenen;

Prijzen:

Prijswijzigingen en aanbod zijn voorbehouden.

Betaling:

Betaling dient te geschieden uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan de datum van uw kookworkshop of cateringopdracht.

De kosten van de workshop of cateringopdracht zijn mede afhankelijk van het aantal deelnemers / gasten, op basis hiervan vindt de eindfacturering plaats;

Aantal deelnemers:

Voor een kookworkshop geldt een minimum deelname van acht personen;

Voor een cateringopdracht hanteren wij een  minimum aantal gasten van 10 personen;

Tot 1 week voor de overeengekomen datum kunt u het aantal personen kosteloos wijzigen, met in acht genomen dat er een minimaal aantal deelnemers  / gasten vereist is;

Het definitieve aantal personen dat vanaf 1 week voor de overeengekomen datum bekend is, is bindend voor de betaling.

Locatie:

Enjoy Cooking verzorgt kookworkshops op locatie. De opdrachtgever is te allen tijde  verantwoordelijk voor alle apparatuur en materialen welke aanwezig zijn. Enjoy Cooking is niet aansprakelijk voor schade aan apparatuur en materialen welke tijdens de kookworkshop ontstaan.

Annulering:

Bij verhindering op de dag zelf vindt geen restitutie plaats;

Annuleren is tot 21 dagen voor de afgesproken datum mogelijk zonder extra kosten;

Bij annuleren binnen 20 tot 14 dagen voor de afgesproken dag wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht.

Bij annulering 13 dagen of later voor de afgesproken dag wordt 100 % van het totaalbedrag in rekening gebracht;

Enjoy Cooking is niet aansprakelijk voor kosten ten gevolge van annulering;

Aanvang en tijdsduur workshop:

Voor een workshop staat een duur van drie uur, tenzij anders aangegeven;

De aanvang is op het tijdstip dat door ons opgegeven is in de bevestiging;

Bij het niet tijdig aanvangen van de workshop door toedoen van de opdrachtgever en hierdoor het uitlopen van de overeengekomen eindtijd wordt € 25.00 per 30 minuten doorbelast.

Risico & aansprakelijkheid:

Deelname aan de workshop geschiedt op eigen risico, het hanteren van onze gereedschappen en apparatuur is op eigen verantwoording;

Enjoy Cooking stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan persoonlijke eigendommen of voor lichamelijk letsel of welke vorm van schade dan ook tijdens het verblijf op de locatie.

Extra:

Indien bepaalde producten van het afgesproken menu niet voorradig zijn behoud Enjoy Cooking  zich het recht om een gelijkwaardig alternatief te gebruiken.